10
  • نیکی
  • 03 فوریه 20
  • بهداشت و سلامت
  • 10758 بازدید
  • هیچ نظر

بخش بهداشت و سلامت نیکی دیلی: کرونا! نامی که این روزها وحشت بر چین انداخته و در خیلی کشورها در حال فراگیری است. CORONA سرعت انتقال بالایی دارد به طوری که قرنطیه ارزش بالای برایی کنترل این ویروس خطرناک دارد.

ویروس کرونا

کرونا چیست؟

نام کرونا ویروس از کلمه لاتین “CORONA” یا معادل یونانی آن “κορώνη” گرفته شده که معنی آن تاج یا هاله است، نام از جایی نشات میگیرد که شکل عفونی این ویروس در میکروسکوپ و ظاهر آن باعث میگردد همچین نامی را بر خود ببیند.